Контакти на издателство „БГ Учебник“

Телефон: 0877 177 387

E-mail: [email protected]

Издателство БГ Учебник

Първото издание на издателство „БГ Учебник“ излиза през март 2014 г. През следващите две години са отпечатани едва няколко книги и помагала. Същинската дейност на издателството започва през учебната 2016/2017 година, когато са одобрени първите учебници, а заедно с тях са отпечатани и редица помагала и методически книги. 

Досега под логото на „БГ Учебник“ са излезли над 130 заглавия: учебници и учебни помагала, справочници, научнопопулярни книги. Интересът на издателството е насочен главно в сферата на българския език и литературата, но в каталога му има също издания по математика, компютърно моделиране и информационни технологии, предприемачество, здравословни и безопасни условия на труд, бизнес комуникации, както и исторически, математически и художествени издания. Особено място заемат тетрадките от серията „Великите българи“, които в началото на издателската дейност създадоха разпознаваем облик на „БГ Учебник“.

Издателството се наложи убедително на пазара на учебна литература с качествените си издания и се ползва с авторитет и доверие сред учители, ученици и родители. Изградената добра система за комуникация и получаване на обратна връзка от потребителите разширява полето на действие по нови идеи и проекти.

„БГ Учебник“ е член на Асоциация „Българска книга“.