Заявка за закупуване на учебници за V, VI и VII клас за учебната 2023/2024 г.

Моля, попълнете коректно всички полета, отбелязани със знак *.

За да завършите заявката си, натиснете бутон ИЗПРАТИ.

На посочения имейл адрес ще получите автоматично копие от заявката. След обработването на заявката на същия имейл ще получите договора.

При възникнали въпроси може да се свържете с нас на имейл: [email protected] или на телефон: 0877 177 387. 

Учебник Брой Ед. цена с ДДС Брой за ел. четим Ед. цена
за ел. четим с ДДС
Сума

Български език за 5. клас

Иван Инев, Павлина Върбанова, Петя Маркова
17.20 лв. 1.37 лв. 0.00 лв.

Български език за 6. клас

Иван Инев, Павлина Върбанова, Петя Маркова
17.30 лв. 1.38 лв. 0.00 лв.

Български език за 7. клас

Иван Инев, Павлина Върбанова, Петя Маркова
19.20 лв. 0.51 лв. 0.00 лв.

Литература за 7. клас

Иван Инев, Петя Маркова, Виолета Инева, Цветана Милчева
20.50 лв. 0.55 лв. 0.00 лв.

Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас

Вяра Иванова, Петър Петров
23.00 лв. 1.22 лв. 0.00 лв.

Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас

Вяра Иванова, Петър Петров
23.00 лв. 1.22 лв. 0.00 лв.

Компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас

Вяра Иванова, Петър Петров
22.60 лв. 1.80 лв. 0.00 лв.
Обща сума за печатни издания: 0.00 лв.
Обща сума за електронно четими: 0.00 лв.
Общо дължима сума: 0.00 лв.
Допълнителна информация

Брой учители по БЕЛ в 5. клас

Брой паралелки в 5. клас

Брой учители по БЕЛ в 6. клас

Брой паралелки в 6. клас

Брой учители по КМИТ в 7. клас

Брой паралелки в 7. клас