За нас

„БГ Учебник“ започва дейността си през 2010 г. като борса за учебници в София. През годините компанията се развива в няколко направления, като през 2017 г. дейността се разклонява в три области: търговия на дребно и едро с учебници и учебни пособия; онлайн продажба на учебна литература; издателска дейност.

Дейността на издателство „БГ Учебник“ датира от 2014 г., като първите учебници и помагала са пуснати на пазара през учебната 2016/2017 година. Към настоящата 2022 г. с логото му са излезли над 140 заглавия: учебници и учебни помагала, справочници, научнопопулярни книги. Издателският ни интерес е насочен главно в сферата на българския език и литературата, но в каталога ни има също издания по математика, компютърно моделиране и информационни технологии, предприемачество, бизнес комуникации, история.

Вярваме, че доброто образование е най-важното условие за успешна реализация във всяка една сфера на обществения живот. А високата грамотност – най-вече по роден език, е не просто знак за себеуважение, но и отлична визитна картичка в личния и професионалния профил на всеки българин. Затова с особена грижа и отношение работим върху всички онези издания, които превръщат името на издателството – „БГ Учебник“– от търговска марка в мисия.

В издателство „БГ Учебник“ работят малко на брой, но изключително мотивирани хора с висока квалификация и нестихващ ентусиазъм; хора с екипен дух, но и с различни личностни и професионални качества, покриващи разнообразни сегменти от работния процес; хора, които обичат да учат и да се развиват и са отворени към предизвикателствата на новото време.

Визията на издателство „БГ Учебник“ е свързана с развиване на издателската дейност в нови посоки и обогатяване на изданията ни с модерни инструменти за прилагането им в учебния процес, както и с разширяването на формите на подкрепа за българския учител.

Връзката с учителите е от първостепенна важност за нас. През годините изградихме отношения на доверие и взаимно уважение, които не само ни дават стимул и идеи за развитие, но са и надеждна обратна връзка за ползата от учебните ресурси, които предлагаме на пазара.

Извън издателската дейност ежегодно участваме в много общественополезни и благотворителни акции, като подпомагаме училища, обществени и неправителствени огранизации, или си партнираме с тях.

Издателство „БГ Учебник“ е член на Асоциация „Българска книга“, а изданията ни се предлагат във всички добри книжарници в страната.