Компютърно моделиране и информационни технологии

Годишни разпределения по КМИТ за 5., 6. и 7. клас - изтеглете от тук
Тестове за входно, междинно и изходно ниво - изтеглете от тук

Учебник за 7. клас

Е-учебник

Притурка с тестове към учебника за 7. клас

Работни листове за 7. клас

Книга за учителя за 7. клас

Справочни таблици по КМИТ за 5., 6. и 7. клас

Учебник за 5. клас

Е-учебник

Притурка с тестове към учебника за 5. клас

Учебник за 6. клас

Е-учебник

Притурка с тестове към учебника за 6. клас

Работни листове за 5. клас

Работни листове за 6. клас

Книга за учителя за 5. клас

Книга за учителя за 6. клас

Ресурсни файлове към учебника за 5. клас

Ресурсни файлове към учебника за 6. клас

Ресурсни файлове към работните листове за 5. клас

Ресурсни файлове към работните листове за 6. клас

Тестове по КМИТ за 5. и 6. клас

Ресурсни файлове УЧЕБНИК 7. клас

Ресурсни файлове към работните листове 7. клас